Advies of trainingen voor bedrijven

Met behulp van bedrijfsoefentherapie kunt u er binnen uw bedrijf of organisatie voor zorgen dat medewerkers leren bewuster met hun gezondheid om te gaan op de werkplek. Bewustwording en gedragsverandering in o.a werktechniek en werkgedrag zijn het uitgangspunt om arbeidsgerelateerde klachten te voorkomen.

In mijn werk als bedrijfsoefentherapeut vormen bewustwording en gedragsverandering van de medewerker het uitgangspunt om werkgerelateerde klachten te voorkomen, dan wel te verminderen. Alleen het aanpassen van de werkplek is niet voldoende.

Bedrijfsoefentherapie gaat een stap verder door de medewerkers bewust te maken van hun werkhouding en hun bewegingsgewoonten.

Er wordt een relatie gelegd tussen houding, beweging en het ontstaan van lichamelijke klachten. Het uitgangspunt is zelfredzaamheid van de medewerker, gericht op het voorkomen/verminderen van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid.