Baby

Indicaties voor kinderoefentherapie voor baby’s kunnen zijn

Motorische onrust en veel huilen

Motorische achterstand

Passiviteit, trage ontwikkeling

Hyperactiviteit en overstrekken

Voorkeurshouding eventueel in combinatie met een afgeplat hoofdje

Behandeling

De behandeling is gericht op het stimuleren van een normale motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Daarnaast worden adviezen aan ouders gegeven met betrekking tot de dagelijkse verzorging, stimuleren in spelvorm, hulpmiddelen, voorzieningen en eventueel aanpassingen.

De eerste afspraak vindt meestal thuis plaats om een goede indruk te krijgen van de omgeving en situatie van het kind. Ook kunnen tips worden gegeven over bijvoorbeeld de inrichting, de plaats van het bedje, etc., die van invloed kunnen zijn op het gedrag van de baby.

In de meeste gevallen zal vervolgens een motorisch/ lichamelijk onderzoek of een observatie plaatsvinden. Dit is om goed in kaart te brengen waar er hulp geboden kan worden.

Voorkeurshouding

Het aantal baby’s met een afplatting van de schedel is aanzienlijk toegenomen. Dit komt vooral door het advies om jonge baby’s op de rug te laten slapen. Dit is een goed advies, maar ook de reden dat er makkelijker een afplatting van de schedel kan ontstaan. Omdat jonge baby’s het hoofdje nog niet in het midden kunnen houden, zal onder invloed van de zwaartekracht het hoofdje naar een kant vallen. Als de baby het hoofdje steeds naar dezelfde kant houdt, ontstaat er een voorkeurshouding, waardoor een afplatting van de schedel kan ontstaan (plagiocephalie). Met behulp van plagiocephalometrie (meting) kan de ernst van de afplatting gemeten worden.

Wat is plagiocephalometrie?

Plagiocephalometrie is een meetmethode waarmee de mate van scheefheid van het hoofdje bepaald kan worden en of er een reden is voor helmtherapie. Helmtherapie wil zeggen dat door middel van een op maat gemaakt helmpje de schedel ruimte krijgt zodat de afplatting kan verminderen zonder dat er druk op de schedel ontstaat. Ook de verandering van de vorm van de schedel kan op deze manier vastgelegd worden om na een bepaalde tijd te kijken of er verbetering is ontstaan. De meting zelf is niet pijnlijk of belastend voor de baby.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.