Coronamaatregelen

Corona maatregelen Beweegwijs.nu Hoogeveen


Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de
Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden
beschermd. Wij zijn open voor reguliere zorg.


Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote
zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u of uw kind daarom op één van de volgende vragen ‘ja’
antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.


• Heeft u of uw kind nu corona?
• Heeft u of uw kind nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u of uw kind genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u of uw kind één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
• Hebben jullie huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Zijn jullie in thuisisolatie?
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij
u en uw kind bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. In de
wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter
afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen of alleen met uw kind naar de afspraak
• Verlaat na de afspraak zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Draag (ook kinderen vanaf 13 jaar) een mondkapje voor uw en onze veiligheid