Kinderoefentherapie op school

Als leerkracht ben je bezig met de totale ontwikkeling van het kind. Sociaal/emotioneel, taal/cognitief en motorisch maken kinderen een ontwikkeling door. Door de eisen die de overheid en het onderwijs stelt is het vaak een hele opgave om de kinderen in hun motorische ontwikkeling te observeren en te stimuleren. Ik kan hier bij helpen. Daar zijn er enkele trainingen voor mogelijk. Ook kan hulp gevraagd worden voor advies.

Kijk ook bij trainingen.