Klachtenregeling

U bent onder behandeling of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. Op de website van de VvOCM leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen. Mocht u als cliënt, twijfelen aan het handelen of functioneren van uw oefentherapeut, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de beroepsvereniging VvOCM, tel. 030 – 26 25 627 of e-mail: info@vvocm.nl