Kinderoefentherapie

Elke ouder maakt zich weleens zorgen om zijn of haar kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet je of die zorgen terecht zijn?

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Als dat het geval is kan het kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut.

Tijdens de behandeling sluit ik aan bij activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan in mijn behandelingen altijd op de voorgrond!

Naast het behandelen van een motorische (ontwikkelings) achterstand, ben ik ook gespecialiseerd in het behandelen van houdings – en bewegingsproblemen. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van de houding van het kind of het verminderen/opheffen van klachten.

En geef ik trainingen aan leerkrachten over de schrijfvaardigheid.

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Wat een kinderoefentherapeut voor uw kind kan betekenen kunt u lezen onder de kopjes hieronder.


Ouders


Leerkrachten