Oefentherapie voor mensen met een beperking

Bij mensen met een beperking is het belangrijk te kijken naar de mogelijkheden en niet alleen naar de beperkingen. 

Het werken met iemand met een beperking vraagt net iets anders van een therapeut. Daarom werk ik graag met deze doelgroep. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden. Hoewel natuurlijk sommige problemen onoplosbaar zijn, blijken er bij deskundige beoordeling vrijwel altijd ook aanknopingspunten voor verbetering.

Een belangrijk aspect in het diagnostisch en therapeutisch proces is het ‘herkennen’ van signalen die door de mensen met een beperking worden gegeven. Herkennen kan alleen op basis van kennis omtrent de belangrijkste neurologische aandoeningen en specifieke syndromen, stoornissen en hun werkingsmechanismen.

Het is de kunst om uit de veelheid van aanwezige stoornissen (in functie), beperkingen (van activiteiten) en participatieproblemen (en de onderlinge relaties) de problemen op het gebied van houding en beweging te selecteren die gezien de hulpvraag relevant zijn. Omgevings- en persoonlijke factoren beïnvloeden in sterke mate de paramedische indicatie, het doel en het behandelplan.

Daarom is het van belang goed samen te werken met familie, begeleiders en andere disciplines.