Scoliosebehandeling

Wat is een scoliose?

De niet medische term voor scoliose, een bocht in de rug, maakt in één keer duidelijk wat een scoliose is. Bij een scoliose is de wervelkolom (ruggengraat) zijdelings verkromd en om zijn as gedraaid.

C- en S- vorm
Als de wervelkolom naar één kant krom groeit, met één bocht, spreekt men van een C-bocht. Als de wervelkolom naar twee kanten krom groeit, met twee bochten, spreekt men van een S-bocht.

Vaak draait de wervelkolom ook nog eens om haar as (torsie-scoliose), daardoor ontstaat vaak aan één kant op de rug en op de borst een bolling, ook wel gibbus en rib-hump genoemd.

Welke klachten heb je bij een scoliose?
Een scoliose kan pijn in de rug geven, met name wanneer je voorover buigt.
Daarnaast komen de volgende klachten voor:

  • Scheefstand van het bekken
  • Beenlengteverschil
  • Hoofdpijn
  • Uitstralende pijn naar de heupen en benen
  • Vermoeidheid door verminderde longfunctie

Een scoliose hoeft niet altijd klachten te geven. Vooral kinderen hebben meestal geen pijnklachten. Dit betekend overigens níet dat een behandeling dan niet nodig is! Juist om (pijn)klachten in de toekomst te voorkomen is het verstandig zo vroeg mogelijk met een behandeling te beginnen.

Hoe ontstaat een scoliose?
Als een scoliose al bij de geboorte aanwezig is, noemt men het een congenitale scoliose.

In de meeste gevallen (80 procent) van scoliose bij kinderen is de oorzaak onbekend. We noemen dit idiopathische scoliose. Er zijn aanwijzingen dat erfelijke factoren een rol spelen.

Ongeveer 4 procent van de 10-14-jarigen krijgt een scoliose. Meestal blijft de bocht klein, maar bij een klein deel wordt de bocht groter en is intensieve behandeling nodig. Dit gebeurt bij meisjes vijf keer zo vaak als bij jongens. Scoliose komt het meest voor in de periode dat kinderen hard groeien: de puberteit. Na de groeiperiode zullen de bochten en de draaiing in het algemeen niet meer toenemen.

Een enkele keer ontstaat een scoliose op latere leeftijd bijvoorbeeld door slijtage van de wervels.

Hoe wordt een scoliose ontdekt?
Vaak wordt een scoliose ontdekt door de observaties van ouders die vinden dat de rug van hun kind afwijkt. Ook kan het zijn dat het ontdekt wordt door de huisarts of therapeut bij een onderzoek vanwege rugklachten. Het hebben van pijn in de rug bij kinderen onder de 14 jaar is een teken dat er iets aan de hand is. Na een bezoek aan een huisarts wordt vaak verwezen naar een orthopeed of therapeut. De orthopeed zal meestal röntgenfoto’s laten maken om te bepalen of er inderdaad sprake is van scoliose.

De orthopeed
Een orthopeed is een gespecialiseerde arts in afwijkingen aan botten in het lichaam. Een orthopeed stelt de diagnose scoliose en stelt het aantal graden van de Cobb angle en de rotatie vast. Tevens bepaald hij samen met de scoliose cliënt de behandelmethode. Dit zal een therapeutische behandeling, een brace of een scoliose operatie zijn. Bij therapie en therapie in combinatie met een speciale brace worden zeer goede resultaten bereikt.

Operatie
Ernstige gevallen van scoliose, dit betekent een hoek van 45 graden of meer, is een indicatie voor een scoliose operatie. Een brace is in deze gevallen niet meer voldoende om te corrigeren. Bij een scoliose operatie wordt de rug (gedeeltelijk) vastgezet door een orthopedisch chirurg.