Therapie bij klachten rondom de zwangerschap

Lage rugklachten, bekkenklachten/ bekkeninstabiliteit en bekkenbodemklachten (urine-incontinentie) komen vaak voor tijdens de zwangerschap en/of na de bevalling.

Ik leer je om zelf de klachten onder controle te krijgen. Oefentherapie is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat.

Het is tijdens de behandeling van groot belang de vaak aanwezige vicieuze cirkel van pijn, (bewegings-)angst en een veranderend bewegingspatroon te doorbreken en liefst te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om andere oorzaken van (bekken)pijn uit te sluiten.

De pijn kan zodanig erg zijn of worden dat activiteiten in het dagelijkse leven belemmerd worden. Zoals omdraaien in bed, lange tijd staan, zitten, bukken, lopen, traplopen, uit de auto stappen, opstaan uit een stoel, fietsen en/of de verzorging van de kinderen. 

Gelukkig is daar vaak iets aan te doen. Door middel van Oefentherapie leer je zo efficiënt mogelijk te bewegen om het lichaam, dat nu anders functioneert, zo min mogelijk te belasten. Zo krijg je meer grip op je klachten en kun je een toename van de klachten voorkomen.