Verwijzers

Oefentherapie Cesar/ Mensendieck

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode. Het is het coachen naar gezond en bewust bewegen. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de oorzaak van de klachten in relatie met houding en manier van bewegen. De patiënt krijgt na de behandeling oefeningen en houding en bewegingsadviezen mee waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

De patiënt wordt bewust van zijn manier van bewegen en krijgt inzicht in de relatie van de klachten ten opzichte van zijn bewegen. Door het veranderen van zijn houding- en beweeggedrag leert hij om te gaan met de klacht, deze geheel of gedeeltelijk te verminderen en/of te voorkomen.

Verwijzing en verslaggeving

Wanneer u een patiënt een behandeling Oefentherapie adviseert is een verwijzing niet noodzakelijk, wel wenselijk. Sinds de invoering van de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) kan men zonder verwijzing een afspraak maken. Voorafgaande aan het oefentherapeutisch onderzoek screenen wij eerst de patiënt op zogenaamde ‘rode vlaggen’. Deze screening wordt niet gedaan wanneer een patiënt door een arts of specialist is verwezen.

Een verwijzing door een arts of specialist is altijd noodzakelijk bij een aan huis behandeling en bij een behandeling van een klacht of chronische aandoening voortkomende op de lijst zoals is vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid (de zogenaamde lijst van Borst).

Na behandeling vindt er altijd een schriftelijke terugkoppeling plaats. Tenzij de patiënt hiertegen bezwaar heeft.

Vergoeding

Oefentherapie wordt vergoedt vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Behandeling van een chronische aandoening vanuit de basisverzekering. Kinderen tot 18 jaar eveneens vanuit de basisverzekering.