Basisschoolkind (5-12 jaar)

Basisschoolkind

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd kan de aard van de klacht/ aandoening heel divers zijn. Het kan zijn dat kinderen klachten hebben zoals rugklachten, nekklachten, hoofdpijnklachten, een scoliose, houdingsproblemen, maar kinderen kunnen ook last hebben van een minder goed ontwikkelde motoriek. Door een minder goed ontwikkelde motoriek kunnen kinderen onzeker worden in het bewegen tijdens gym of buitenspelen. Ook kunnen kinderen moeite hebben met het schrijven op school.

De behandeling van kinderen is anders dan bij volwassenen. Deels door de benadering, maar ook vanwege de nodige kennis over groei en ontwikkeling.

Moeite met de motoriek

Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op hoe een kind zich voelt en hoe een kind functioneert in een groep. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen. Dat kan ook een reden zijn om te kiezen voor behandeling.

Moeite met schrijven

In deze leeftijdsfase kan het kind ook te maken krijgen met schrijfproblemen. Schrijven is een complexe vaardigheid waarbij veel processen een rol spelen. Een goed ontwikkelde motoriek is hierbij belangrijk.

Bij schrijven is het belangrijk dat kinderen zonder pijnklachten kunnen schrijven, het tempo kunnen bijhouden en dat het leesbaar voor een ander is.

Heeft het kind schrijfproblemen dan wordt er door middel van schrijftesten en een motorische observatie gekeken wat de oorzaak kan zijn. Ook wordt in kaart gebracht of er nog andere (motorische) problemen zijn die het ontwikkelen van de schrijfmotoriek belemmeren.

Andere klachten

Lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit snel groeien, een slechte houding achter de tafel of bureau, een zware schooltas etc. Tegenwoordig gebruiken kinderen thuis of op school ook vaak een tablet of laptop. Het zitten achter een tablet of laptop gaat niet altijd vanzelf goed en kan daardoor klachten geven. Soms is de oplossing eenvoudig en soms vraagt het wat meer aandacht.

Behandeling

Een kinderoefentherapeutische behandeling is gericht op het oefenen van motorische vaardigheden, waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt en dus beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Daarnaast geef de kinderoefentherapeut vaak tips over sport en spel.

Op het gebied van schrijven zal geoefend worden aan de voorwaarden die nodig zijn om het schrijven goed te kunnen ontwikkelen. De leerkracht wordt hier altijd bij betrokken om het voor het kind makkelijker te maken zodat het schrijven op school meteen op de juiste manier toegepast kan worden.

Signalen om informatie te vragen aan een Kinderoefentherapeut kunnen zijn

 • Vaak vallen of dingen omstoten
 • taal-, lees en rekenmoeilijkheden
 • dyslexie
 • faalangst
 • problemen op het gebied van de ruimtelijke oriëntatie
 • geen duidelijke voorkeurshand
 • schrijfproblemen
 • termen als DCD / ADHD / PDD-NOS / NLD
 • hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • jeugdreuma
 • longproblemen (CF / ademhaling / astma)
 • orthopedische klachten (b.v. scoliose)
 • hypermobiliteit
 • afwijkend looppatroon (b.v. tenenlopers)
 • houdingsproblematiek