Trainingen op school

Training “motoriek in de klas”

Als leerkracht ben je bezig met de totale ontwikkeling van het kind. Sociaal/emotioneel, taal/cognitief en motorisch maken kinderen een ontwikkeling door. Door de eisen die de overheid en het onderwijs stelt is het vaak een hele opgave om de kinderen in hun motorische ontwikkeling te observeren en te stimuleren. Hoe kan je de kinderen in je klas op een goede wijze hierin begeleiden en wanneer moet je hulp inschakelen?

Training “(voorbereidend) schrijven voor groep 2 en 3”

In groep 2 wordt er al ijverig begonnen met voor-bereidend schrijven, want in groep 3 gaat het echt beginnen. Dan mogen de kinderen echt gaan schrijven. Dat gaat niet bij alle kinderen even makkelijk. Het ene kind is handiger in knippen, knutselen, tekenen en schrijven dan het andere kind. Als leerkracht zie je dat sommige kinderen de materialen onhandig vasthouden en de vaardigheden maar niet voor elkaar krijgen. Met als gevolg dat kinderen gefrustreerd kunnen zijn of juist ongeïnteresseerd kunnen raken. Ook valt het vast op dat jongetjes vaak meer moeite hebben met de schrijfmotoriek dan meisjes. Dat is niet zo vreemd blijkt uit onderzoek. In mijn trainingen komt dit ook aan de orde.

Als leerkracht wil je graag helpen maar hoe doe je dat? Hoe leer je bijvoorbeeld een linkshandig kind goed knippen, of een kind goed vouwen? En wat moet je met die “verkeerde” pengrepen in de klas? Waarom blijft dit kind zo groot schrijven?

In mijn trainingen geef ik hier antwoord op.

De kosten voor de trainingen:

De kosten voor een training van 2 uur zijn 345,00 euro voor 8 personen. Dit is inclusief reader en er komen geen btw kosten bij. Voor elke persoon extra wordt 25 euro berekend.